Stuart, Waratah claim Division One shields | PHOTOS